Dokončili jsme studii v Novém Strašecí

31.03.2023

Před nedávnem jsme dokončili studii ve městě Nové Strašecí, které se nachází ve Středočeském kraji. Předmětem Studie bylo zpracování posouzení možností řešení rozvoje a změn zásobování energií ve městě.

Město Nové Strašecí chystalo v letech 2020 a 2021 rozsáhlé renovační opatření v oblasti centrálního zásobování teplem, avšak krize na trhu s energiemi z podzimu 2021, umocněná agresí ruské federace na Ukrajině v roce 2022 způsobila, že původně plánované postupy neměly ekonomický smysl. Toto umocněné hrozbou potenciálního odpojování koncových odběratelů tepla z CZT, komplikovalo rozhodování zástupců Města Nové Strašecí o provádění dalších investičních akcí spojených s provozem CZT. V rámci Studie byly definovány možné alternativní technologie využitelné k diverzifikaci a modernizaci zdrojů energie, které povedou k výrazným úsporám Zadavatele. Na objektech vlastněných obcí byl vytvořen energetický koncept za účelem úspory energií. Poslední část studie obsahovala definici, aktuální legislativní možnosti a postup při tvorbě Energetické komunity.