Energetická proměna Brozan nad Ohří

01.11.2022

Ve spolupráci se zástupci Městyse Brozany nad Ohří z Ústeckého kraje zpracovává tým EPDOR studii konkrétních energetických projektů, které mají potenciál zvýšit energetickou soběstačnost a úspornost, a zároveň podpořit environmentální šetrnost provozu energetických zařízení v obci.

Studie má za úkol detailně posoudit, zdali jsou vybrané projekty technicky proveditelné a ekonomicky výhodné. Mezi posuzovanými projekty jsou například instalace mikropřečerpávací vodní elektrárny, zhodnocení potenciálu biomasy, výstavba agrivoltaické výrobny či navržení opatření pro konkrétní objekty vlastněné obcí, zejména FVE výrobny v tandemu s tepelnými čerpadly pro sportovní areály, objekty ZŠ a MŠ či bytových domů. V neposlední řadě je úkolem studie posoudit, jakým způsobem bude možné energetiku v obci rozvíjet v kontextu komunitní energetiky, jejíž legislativní podoby bude v následujících měsících a letech dostávat na konkrétních obrysech.

Projektové práce jsou v plném proudu a předběžné výsledky by měly být zástupcům Městyse prezentovány na konci listopadu. Těší nás, že můžeme progresivním obcím jako Brozany s rozvojem udržitelné energetiky pomáhat a věříme, že obec z naší práce vytěží maximum.