EPDOR dokončil projekt pod záštitou partnerství ČR a UNDP zaměřený na energetickou efektivitu v Bosně a Hercegovině

21.12.2020

V kontextu rapidního technologického pokroku a stále restriktivnějším politikám v oblasti ochrany životního prostředí, a také v souladu s maximou Evropské unie ohledně zacházení s energetickou účinností jako svébytným zdrojem energie, realizovala společnost EPDOR projekt s názvem "Transformace směrem k energeticky účinným a inteligentním budovám ". Tento projekt měl za úkol zanalyzovat současný stav a potenciál pro zlepšení v případě energetické účinnosti v Bosně a Hercegovině. Hlavním cílem projektu byl zejména bosenský sektor budov, jelikož je energeticky velmi intenzivní a je nasnadě, že zemi chybí inovativní přístupy pro systematickou nápravu tohoto neduhu.

Projekt se odehrál na dvou frontách. Nejprve byl přezkoumán stávající model mechanismů financování pro implementaci opatření zvyšujících energetickou účinnost. Na základě zjištěných skutečností a ve spojení s analýzou zkušeností s podporou iniciativ zvyšujících energetickou účinnost v České republice vyvinuli autoři projektu alternativní model financování těchto opatření, přičemž byly zohledněny možné synergie mezi stávajícími mechanismy a byla navržena "hierarchizace" stávající struktury. První výstup projektu by se měl stát odrazovým můstkem pro diskusi tvůrců politik o změně systému podpory iniciativ  zvyšujících energetickou účinnost v Bosně a Hercegovině. 

Jelikož každá revoluce potřebuje svého lídra, i v případě energetické transformace bosenského sektoru budov je třeba, aby se do jejího čela postavila dostatečně výrazná entita. Ideálním kandidátem pro tento úkol jsou veřejné budovy, jelikož jsou v neustálém a hojném kontaktu s obyvatelstvem a mohou proto plnit roli průkopníka transformace sektoru budov. Autoři projektu proto pro vlastníky a provozovatele veřejných budov vypracovali průvodce, jenž popisuje důležitost iniciativ spojených se zvyšováním energetické účinnosti a popisuje proces, jak opatření implementovat.. Kromě konvenčncíh oaptření a technologií však průvodce nezapomíná ani na inteligentní technologie, jako jsou chytré senzory či komplexní systémy řízení provozu budov.

Projekt se těšil značnému zájmu. "Obou workshopů/webinářů se, přestože se konaly online kvůli omezením spojeným s pandemií SARS-CoV-2, zúčastnilo více než 100 účastníků z řad pracovníků vládních institucí, mezinárodních dárců, nevládních organizací, soukromého sektoru či vlastníků a provozovatelů veřejných budov. Bylo skvělé vidět takový zájem o náš projekt a chováme oproto velkou naději, že naše práce přináší skutečnou hodnotu, dokáže inspirovat na cestě k potřebným změnám a pomůže Bosně a Hercegovině dosáhnout vyšší úrovně udržitelnosti, "říká Tomáš Lovecký z EPDOR, s.r.o., projektový manažer.

Projekt "Transformace směrem k energeticky účinným a inteligentním budovám" jsme realizovali s pomocí dvou lokálních partnerů, WESTPORT CONSULTING D.O.O. SARAJEVO a UDRUŽENJE - CENTAR ZA EDUKACIJU I PODIZANJE SVIJESTI O POTREBI POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI - ENERGIS.

Projekt byl financován z prostředků Challenge Fund: Česká řešení pro cíle udržitelného rozvoje, který je efektivním nástrojem pro podporu inovací a změn v regionu.