EPDOR na konferenci o budoucnosti české energetiky

01.03.2022

V pondělí 28. 2. 2022 se zástupci EPDOR zúčastnili hvězdně obsazené konference s názvem (Ne)závislá Evropa a její energetické vyhlídky blízké budoucnosti pořádané Institutem pro politiku a společnost. V dechberoucím prostřední barokního skvostu, jímž je malostranský Kaiserštejnský palác, se celkem 3 panely plné předních energetických expertů, bývalých ministrů, zástupců energetického byznysu či neziskového sektoru pouštěly do nejpalčivějších (nejen) s energetikou souvisejících otázek současnosti. 

Předmět konference nabyl s dramatickým vývojem situace na Ukrajině o to více na důležitosti, a proto byla energetická budoucnost ČR a Evropy diskutována nikoli pouze v kontextu dopadů celosvětové pandemie, ale také dopadů vojenského konfliktu v sousesdství Evropské unie.

Zásadními otázkami, které byly postupně na konferenci zodpovězěny, byly např. nakolik je možné se oprostit od dodávek energie z Ruské federace, zdali občanům ČR reálně hrozí energetická chudoba, zdali je možné vymyslet spravedlivý mechanismus kompenzací za vyšší ceny energií, jaká je budoucnost jaderné energetiky a zdali by měla mít prioritu před obnovitelnými zdroji energie nebo jaká je budoucnost Zeleného údělu v Evropě. 

Diskuze byla fascinující a my proto děkujeme pořadatelům i všem vystupujícím za, navzdory neveselému tématu, velmi hodnotný a příjemný zážitek.

V neposlední řadě doufáme, že odsouzeníhodná ruská agrese na Ukrajině bude co nejdříve ukončena a že se Ukrajině a jejím občanům dostane co nejdříve nejen míru a svobody, ale také odpovídající podpory od zbytku světa. Stojíme s Ukrajinou.