EPDOR na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2021 v Brně

12.11.2021

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě a naši zástupci na něm nemohli chybět. Zaměření veletrhu se významně protíná s poli zájmu naší společnosti, a to například v oblastech digitalizace výroby, nových přístupů v nakládání s materiálovými zdroji, obnovitelných zdrojů energie či technologií umožňujících fungování konceptu smart grid. 

Primárním účelem naší návštěvy je však účast na semináři s názvem "Vodík - cesta k transformaci hospodářství", na který jsme byli pozváni Ministerstvem průmyslu a obchodu. V rámci semináře, který byl součástí České národní expozice, Czech Republic: The Country for the Future, vystoupili špičkoví čeští experti v oblasti vodíkového hospodářství, a to jak zástupci státní garnitury, tak specialisté z výzkumných organizací a komerčního sektoru. 

Pozvání na tuto událost nás velmi těší a bylo nám ctí si vyslechnout přednášky a diskuze na téma vodíkové mobility, výroby, přepravy a distribuce vodíku, konceptu vodíkových měst a údolí, dostupných či plánovaných vodíkových technologií a v neposlední řadě také výzkumu a vývoje v této oblasti. 

Věříme, že vodík je nedílnou součástí budoucnosti české, evropské i světové energetiky a doufáme, že se nám bude dařit i nadále této technologii prošlapávat cestu.