EPDOR podpoří konferenci na téma role plynu v energetické transformaci

21.02.2020

Ambiciózní cíl uhlíkové neutrality do roku 2050 si v oblasti energetiky žádá dramatické změny. Ačkoli je výroba energie z ryze čistých zdrojů dlouhodobě preferovanou variantou Evropské unie, je nutné se zamýšlet nad problémy, které jsou s přechodem na ně zejména v našich zeměpisných šířkách spojeny. Je nezbytné se tedy zamýšlet také nad kompromisními řešeními, které nabízí stabilitu, vysokou efektivitu a zároveň dokáží být elegantním řešením pro otazníky, které visí například nad českým teplárenstvím či nad budoucností současných uhelných bloků. Ve spolupráci s našimi partnery z All For Power stál EPDOR u zrodu myšlenky zorganizovat konferenci, která by se na tuto problematiku zaměřila a pod drobnohled si vzala klady a zápory využití plynu v energetické transformaci.

Tato myšlenka již nabyla konkrétních obrysů a odborná konference s názvem Role PLYNU při transformaci energetiky k uhlíkové neutralitě je naplánována na 7. dubna 2020 v Clarion Congress Hotel Prague ve Vysočanech a tímto Vás na ni srdečně zveme. V rámci přednáškových bloků a panelových diskuzí, ve kterých nebudou chybět také zástupci EPDOR, budou debatovány například technologické trendy spojené s využitím plynu v energetice, připravenost české plynárenské soustavy, možnosti konverze uhelných bloků na plynové, stav energetických zdrojů v ČR, spoluspalování plynu s vodíkem a další. Věříme, že konference poskytne zajímavé informace a inspiruje naše klienty k rozvoji plynových projektů, v čemž jim budeme plně nápomocni.

Program konference a další informace včetně registračního formuláře naleznete v následujícím odkaze: https://gas.afpconference.com/index.php. Těšíme se na Vás!