EPDOR podpoří strategie MPO v oblasti zvyšování energetické účinnosti

10.02.2020

V rámci státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 se poradenská společnost EPDOR zapojí počátkem roku 2020 do nového dvouletého projektu Ministerstva průmyslu a obchodu. Je zaměřen na zpracování výzkumu a následné vytvoření metodiky výpočtu standardizované úspory energie u alternativních paliv v sektoru dopravy. Partnerem projektu je německá společnost Dornier Consulting a česká inženýrská společnost ÚJV Řež. Dornier Consulting je mezinárodní poradenská a projektová společnost, působící v oblasti dopravy, životního prostředí a vodního hospodářství. ÚJV Řež, která je mateřskou společností Skupiny ÚJV, se profiluje v oblasti podpory bezpečného a efektivního provozu energetických zdrojů, projektování a souvisejících inženýrských činností. V oblasti nukleární medicíny se zabývá vývojem, výrobou, distribucí radiofarmak a výstavbou i provozem center pro pozitronovou emisní tomografii (PET).