EPDOR podporuje rozvoj vodíkové energetiky

21.04.2021

Vodík je pro EPDOR strategickou oblastí, které věnujeme i v mimoprojektové rovině mnoho úsilí. V bezemisní energetice, která je vytýčeným cílem Evropské komise pro rok 2050, bude mít nezastupitelné místo s potenciálem výrazně snížit dopad činnosti člověka na životní prostředí. Abychom z vodíku učinili standardní součást světové energetiky je však třeba vyvinout podobné úsilí, jako například při podpoře rozvoje elektromobility, a to na všech úrovních, od nadnárodní až po tu individuální, ve sféře veřejné i sféře komerční. 

Vodíková energetika není novum, které se teprve nedávno začalo nořit ze vzduchoprázdna v představivosti technických inovátorů. Je to naopak dekádami omílané témata, které se pro nedostatek politické i privátní vůle nikdy nezbavilo přídomku "energetika budoucnosti". V EPDOR však pevně věříme, že vývoj v posledních letech naznačuje zásadní obrat a že hybný moment vodíku je v tuto chvíli dostatečně silný na to, aby se v nejbližší době začal neochvějně prosazovat.

Tomuto trendu se pochopitelně snažíme jít co nejvíce vstříc a s našimi klienty intenzivně hledáme možnosti, jak je etablovat ve vhodných částech hodnotového řetězce vodíkové energetiky (ať už se jedná o (výrobu, skladování, přeprav, trading, plnící infrastrukturu či prodej koncovým zákazníkům).

Abychom zaručili maximální kvalitu naší práce, spolupracujeme s řadou zkušených zahraničních partnerů. V uplynulých měsících EPDOR navázal spolupráci s francouzskou firmou SEED Energy, konzultanty v oblasti modelování komplexních energetických systémů s vodíkem (například napojení výroby vodíku na fotovoltaické elektrárny). V oblasti studií proveditelnosti a přípravy žádostí o dotace zase spolupracujeme s německou společností SolEngCo, firmou s rozsáhlými zkušenostmi s vodíkovými projekty.