EPDOR se podílí na realizaci studie proveditelnosti výstavby nové paroplynové elektrárny ve střední Evropě

04.08.2020

Ačkoli diskuzi ohledně energetické transformace v poslední době dominují zejména témata obnovitelných zdrojů, smart gridu a výstavby nového jaderného bloku v Dukovanech, plyn se díky svým mnohým přednostem, kterými jsou především flexibilita, nízkoemisnost (jež může být ještě umocněna spoluspalováním vodíku) a v současnosti také velmi nízká cena, musí stát nedílnou součástí uvažovaného energetickému mixu. Společnost EPDOR se kloní k vizi budoucnosti, ve které je plyn stabilizujícím prvkem diverzifikovaného zdrojového portfolia české energetiky, a proto je nám velkou ctí, že můžeme našemu klientovi při zvažování výstavby paroplynového cyklu asistovat.