EPDOR se podílí na vývoji vodíkových technologií

29.10.2018

EPDOR zaměřuje část své pozornosti a aktivit na studium a vývoj vodíkových technologií pro své české zákazníky. Vodík je nosičem energie, který umožňuje uložení a následné použití velkého množství energie, a proto má velký potenciál v oblasti průmyslu a čisté dopravy. Jedním z našich současných cílů je realizovat připravovaný pilotní projekt vodíkových palivových článků a vodíkové technologie.