EPDOR tento rok očekává 92% růst obratu

06.11.2020

Společnost EPDOR má čerstvě za sebou pololetní poradu, které se jako tradičně zúčastnili členové managementu všech čtyř společností, které v současné době pod záštitu EPDOR spadají. Setkání s našimi kolegy z EPDOR International, EPDOR France a Sensowatch bylo jako obvykle velmi žoviální a příjemné. Podělili jsme se o nejdůležitější novinky týkající se jedoucích i plánovaných projektů, diskutovali jsme o našich strategiích (a to jak o té krátkodobé, stihnuté problémy spojenými s probíhající pandemií COVID-19, tak té dlouhodobé) a v neposlední řadě hovořili také o finančních výsledcích a očekáváních do konce fiskálního roku.

Diskutovaná čísla svědčí o tom, že je EPDOR navzdory nepříznivému klimatu pandemie velmi odolný. Jako skupina očekáváme růst obratu o 92% ke konci tohoto fiskálního roku oproti tomu loňskému.

Pomalu ale jistě dovršíme 6. rok našeho působení na trhu a jsme velice rádi, že můžeme od našeho samotného založení registrujeme každoročně stabilní dvouciferný růst. Naše střednědobé cíle jsou proto smělé, jelikož výzvy máme rádi. Do roku 2025 se hodláme dostat obratově na hranici 100 milionů Kč a pokud se nám podaří udržet současné tempo, nepochybujeme, že tento cíl uskutečníme.