EPDOR vítězí ve výzvě rozvojového programu OSN Challenge fund: Czech solutions for SDGs

17.12.2019

Portoflio mezinárodních projektů EPDOR se rozrůstá o další projekt. Tentokrát budeme poskytovat naše know how ohledně energetické efektivity v Bosně a Herzegovině. Ve spolupráci s bosenskými organizacemi Westport Consulting a ENERGIS zpracujeme blueprint pro transformaci bosenských vládních budov na energeticky efektivní a moderními technologiemi vybavené objekty. Zároveň pro bosenské autority zpracujeme strategický dokument, který bude obsahovat možnosti incentivizace takové strategie a zhodnotí potenciál pro scale-up.

Projekt je financován ze zdrojů UNDP Challenge Fund, konkrétně v rámci výzvy Czech solutions for Sustainable Development Goals, jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a reakce na rozvojové výzvy poskytováním českých odborných znalostí a inovativních řešení partnerským zemím.