EPDOR zhodnotil možnosti využití přenosových IoT technologií pro ČEZ Distribuci

07.10.2019

Po několik měsíců jsme se v letošním roce zabývali zajímavým projektem pro naše partnery z ČEZ Distribuce. Cílem projektu bylo komplexní zhodnocení stávajících a nově vznikajících komunikačních technologií IoT a posouzení možností jejich využití pro oblast distribuce elektrické energie. Řešili jsme nejen možnost odečítat informace ohledně stavu zařízení a hodnot veličin v distribuční síti, ale taktéž požadavky na její řízení a zabezpečení či správu koncových IoT zařízení. Dívali jsme se například na možnosti dálkového odečtu elektroměrů, přerušení plomby, přerušení pojistky na rozvodu atd. Pro klienta jsme také zpracovali what-if analýzu a zhodnotili rizika, která se k těmto rychle se vyvíjejícím technologiím vážou.