Jaká budoucnost čeká uhelné regiony?

10.04.2019

Přestože se soustředíme primárně na budoucnost energetiky a inovační technologie, které ji učiní čistější, chytřejší a efektivnější, tradiční pilíře energetiky nám nejsou lhostejné. Trendy podporované evropskou legislativou a obecně změnou celospolečenského náhledu na význam ochrany životního prostředí s sebou přinesou výrazné změny a jejich dopady pocítí především regiony, které jsou na tradiční uhelné energetice závislé. Bylo nám proto ctí se zúčastnit debaty "Strukturální přeměna uhelných regionů - zkušenosti z České republiky, Slovenska, Německa a z Evropské unie", pořádané zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s Institutem pro evropskou politiku Europeum a Centrem pro dopravu a energii v Evropském domě, která se tímto tématem zabývala.