Konference Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě

08.03.2021

Zástupci EPDOR se ve středu 3. března zúčastnili velmi zajímavé a podnětné online konference s názvem "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě". Na konferenci vystoupila řada zajímavých osobností zejména z řad velkých energetických hráčů. Diskutovanými tématy byly mimo jiné dopady koronavirové pandemie na energetiku a společnost obecně, budoucí vývoj v systému ETS, trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie, očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, smart meteringu a elektromobility, trendy vývoje bateriových technologií, inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství, digitalizace v energetice, připravované investice v odvětví energetiky, trendy financování, investic, fúzí a akvizic, trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití či spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Mrzí nás, že jsme se s vystupujícími, organizátory akce a hosty (v řadě případů tedy našimi klienty či partnery) nemohli setkat tváří v tvář, ale pevně věříme, že se nám taková příležitost brzy naskytne.