Peter Szenasy na konferenci Budoucnost Ústeckého kraje

11.05.2023

Ve dnech 11. a 12. dubna se konala konference v Ústí nad Labem. Konference nesla název Budoucnost Ústeckého kraje a byla zaměřena na energetiku, její transformaci a modernizaci, včetně využití nových zdrojů a technologií. Akce byla připravena Ústeckým krajem společně s Hospodářskou a sociální radou ÚK. Na účastníky čekala spousta zajímavých řečníků a prezentací, včetně naší prezentace o výstavbě přečerpávací vodní elektrárny Milada. Tento projekt byl představen Petrem Szenasym, jednatelem společnosti EPDOR.