Podzimní pololetní porada skupiny EPDOR za námi

23.11.2021

Ve velmi příjemném prostředí vinařství U Jeňoura v jihomoravských Prušánkách se letos uskutečnila podzimní pololetní porada skupiny EPDOR. Jako obvykle jsme s kolegy z dceřiných společností EPDOR International, EPDOR France, AGEMSYS Development a Sensowatch zhodnotili stávající fiskální rok, probrali jedoucí a plánované projekty, diskutovali střednědobou a dlouhodobou strategii, obchodní kanály, možné synergie produktů a klientů a další, organizační záležitosti.

Prognózy směrem ke konci fiskálního roku ukazují, že se pravděpodobně nepodaří navázat na dosud pravidelné výrazné meziroční nárůsty obratu (EPDOR rostl z 5 mil. Kč v roce 2015 na 36 mil. Kč v roce 2020), tento vývoj je však způsoben posunutím některých již předjednaných projektů kvůli pandemii CoViD-19. Proto nám ani v této chvíli neschází optimismus. Cílem skupiny zůstává i nadále meta 100 milionů Kč v obratu k roku 2025.

Na poradě samozřejmě nechyběla společenská část, tentokráte v podobě degustace vína a posezení ve vinném sklepě. Nemyslíme si, že se bude kterýkoli člen týmu zlobit, pokud by se toto prostředí stalo pro účely pololetních porad standardem. 

Děkujeme všem účastníkům!