Sensowatch, specalista EPDOR pro IoT v HealthCare

20.07.2020

Digitalizace světa kolem nás je nevyhnutelnou realitou, která s sebou nese mnohé výhody a příležitosti. V průmyslu i energetice se jedná o jeden z nejvýznamnějších trendů, kterému jsme se i my v EPDOR pro naše klienty v rámci několika projektů věnovali. Potenciál digitalizace však neleží pouze za branami továren a elektráren, ale napříč všemi odvětvími. A jelikož jsme její potenciál vnímali skutečně palčivě, rozhodli jsme se naši činnost rožšířit i dále. A to konkrétně do oboru Healthcare.

Naše nově založená specializovaná dceřiná společnost Sensowatch poskytuje systém detekce mimořádných situací v sociálních a zdravotnických zařízeních. Moderní bezdrátová a bezkontaktní senzorová technologie hlídá bezpečí a sociální komfort klientů a pacientů tím, že monitoruje prostředí a upozorňuje personál na potenciální problémy, jakými mohou být například pád člověka na zem, opuštění pokoje v noci a další). Použitá technologie je robustní, snadno škálovatelná a použitelná nejen v ČR, ale kdekoli ve světě. Technologickým partnerem Sensowatch je plzeňská společnost ZAT. Řízením společnosti Sensowatch je pověřen Marek Paneš.

Vzhledem k riziku rozšíření Covid-19 anebo jakéhokoli jiného virového onemocnění v této extrémně zranitelné skupině obyvatelstva se aktivity Sensowatch rozšířily také na akademický výzkum prevence rozšíření nákazy.

Více informací o společnosti Sensowatch zde.