Sensowatch získává Pražský voucher pro boj s COVID-19

18.11.2020

Posíláme velkou gratulaci našemu kolegovi Marku Panešovi a jeho Sensowatch k zisku grantového financování Pražského voucheru. Sensowatch vyvíjí chytrá IoT řešení pro sektor zdravotnictví a sociálních služeb, zejména systémy včasné detekce mimořádných situací, a v současné chvíli chystá celospolečensky přínosný projekt vývoje IoT teplotního čidla pro ochranu před COVID-19.

Vyvíjený systém bude schopen bezkontaktně měřit teplotu osob vstupujících do daného objektu a upozornit příslušný personál na každou osobu, jejíž teplota je nestandardně zvýšená, a to s přesností v řádu desetin stupňů Celsia. Zařízení bude bezobslužné, takže nebude nutné vystavovat se riziku přenosu nákazy při osobním měření teploty. Zároveň bude řádově levnější než systémy využívající např. profesionální termokamery, a proto široce dostupné.

Úkolem systému je především zabránit zavlečení COVID-19 (ale také dalších horečnatých chorob) například do domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem či dalších pobytových a ambulantních zařízení sociálních služeb. Potenciál pro jeho nasazení je však daleko širší a bude jej možné využít v úřadech, administrativních budovách, hotelech, zábavních komplexech a na mnoha dalších místech.

Na vývoji čidla bude Sensowatch spolupracovat s pražským ČVUT, konkrétně s našimi partnery z výzkumného střediska Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Přejeme Sensowatch hodně štěstí a pevně věříme, že projekt bude úspěšný a jeho výsledek umožní (nejen) českým institucím a firmám efektivnější boj s pandemií.