Strategie EPDOR diskutována a validována na každoroční strategické poradě

16.02.2021

Jako každoročně se s blížícím se koncem fiskálního roku v EPDOR uskutečnila strategická porada, v rámci níž vedení společnosti hodnotí uplynulý rok z hlediska naplnění obchodních a rozvojových cílů a následně diskutuje strategické priority pro následující období. 

Co se témat týče, doposud nastolený kurz, tedy podpora nízkouhlíkové transformace v energetice a dopravě, zůstane i nadále těžištěm aktivit EPDOR v následujících letech. Po bok zelené transformace v teplárenství a elektromobility však byla nově mezi hlavní priority zařazena také vodíková energetika, jíž se v posledních měsících intenzivně věnujeme a věříme, že se nám podaří v následujících měsících výrazně posunout přípravu některého z pilotních projektů, kterými se v současné chvíli zabýváme. 

Na úrovni praktického zaměření společnosti pak panuje konsenzus, že vedle poradenských aktivit bude EPDOR i nadále pracovat na rozvoji vlastních produktů a následně je prostřednictvím dceřiných společností uvádět na trh, jako se tomu již stalo v případě společností Sensowatch a AGEMSYS Development.