Studie o právních a daňových rozměrech přeshraničního dobíjení v elektromobilitě pro E.ON zdárně dokončena

30.09.2020

V létě jsme pro našeho klienta z E.ON zpracovali studii, jejímž předmětem bylo navržení implementace přeshraničního dobíjení z právního a daňového pohledu. Studie řešila problematiku výjezdu zákazníka registrovaného ke službě E.ON Drive do zahraničí a následného dobíjení jeho/jejího elektrovozu na zahraničních dobíjecích stanicích. V rámci studie jsme řešili mj. problematiku různých sazeb a principů DPH uplatňovaných v elektromobilitě v různých evropských zemích (se zaměřením na sousední země ČR), identifikovali problémy přeshraničního DPH v případě elektromobility, zaobírali se možnými způsoby účtování zahraničního dobíjení a jejich výhod, nevýhod či rizik, vyhodnocovali transparentnost eRoamingu pro zákazníky aj. Za vřelé součinnosti zástupců E.ON Energie a.s., která má mj. problematiku dobíjení v E.ON na starosti, jsme pak doporučili nejvhodnější model fungování eRoamingu s přihlédnutím k rizikům a složitosti implementace a vydefinovali k němu potřebnou podobu smluv umožňující službu přeshraničního roamingu pro jednotlivé aktéry, jako jsou zahraničními poskytovatelé služeb dobíjení, dodavatelé backendového systému či zákazníci.