Úspěšné dokončení projektu v obci Městečko a nadcházející instalace tepelného čerpadla

29.05.2023

Obec Městečko, nacházející se ve Středočeském kraji, se na základě naší Studie proveditelnosti úsporných opatření rozhodla v budově tamní mateřské školy instalovat tepelné čerpadlo. Tento krok výrazně přispěje k modernizaci tepelného hospodářství budovy a úsporám v obecním rozpočtu. 

Studie se zabývala více možnostmi obnovitelných a úsporných zdrojů, kromě instalace samotného čerpadla i instalací fotovoltaiky na střechu budovy, kombinací těchto dvou technologií, či variantou instalace fotovoltaiky s čerpadlem a bateriovým úložištěm. Instalace samostatného tepelného čerpadla byla vyhodnocena jako nejvýhodnější s ohledem na míru šetření nákladů na vytápění v porovnání s jinými zdroji. Tato investice se obci Městečko bez ohledu na dotační tituly vrátí nejpozději do 7 let od instalace.