Workshop ke studii kvantifikace energetických úspor v dopravě s MPO, MŽP a MD

18.02.2021

V rámci zpracovávání studie zaměřující se na kvantifikaci energetických úspor ze zavádění infrastruktury pro alternativní paliva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme dne 15. 2. 2021 uskutečnili workshop se zástupci zadavatele a dalších rezortů, konkrétně Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy. Cílem workshopu bylo mezirezortnímu osazenstvu představit inovativní koncepty, na kterých námi navrhované kalkulační mechanismy pro standardizované vykazování úspor energie v elektromobilitě leží, získat cennou zpětnou vazbu a v neposlední řadě prodiskutovat širší kontext elektromobility a její plánované podpory jak na národní, tak také evropské úrovni. Děkujeme mnohokrát všem zúčastněným za pozornost a plodnou diskuzi a pevně doufáme, že workshop splnil jejich očekávání.

Studie s názvem "Prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy" je hrazena z prostředků Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 - Programu EFEKT II. pro rok 2020.