Zástupci EPDOR na konferenci Elektrizační soustava 2020

04.09.2020

Pokud má být transformace energetiky úspěšná, musí se transformovat všechny složky energetického sektoru včetně přenosové a distribuční soustavy. Přirozeně, pro bezpečný provoz sítí musí pokračovat práce na posilování a obnově vedení a rozvoden. V EPDOR ale dobře víme, že tím transformační aktivity nekončí a ve stejném duchu se nesla i Konference Elektrizační soustava 2020, která vytyčila směr, kterým se budoucnost celého sektoru ubírá. To, co dnes nazýváme odchylkou od normálu, se nejspíš stane v budoucnu normou. Je zřejmé, že budoucí provozování sítí bude o umění žonglovat s omezeným počtem řiditelných větších výrobních energetických zdrojů, které dokáží síť regulovat
a nekonečným počtem složitě řiditelných složek obnovitelných zdrojů. V rámci přípravy
na takovou budoucnost je nutné přemýšlet koncepčně a strategicky a EPDOR je připraven transformaci přenosových a distribučních sítí svými kompetencemi podpořit.