Zpracováváme projekt pro MPO zaměřený na úspory z energetických auditů

28.01.2022

Naše společnost navázala na úspěšnou spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, jež započala projektem zaměřeným na prokázání vlivu infrastrukturních opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti v sektoru dopravy a zpracování metodiky pro kalkulaci generovaných energetických úspor v roce 2020 a 2021. V současné chvíli pro MPO zpracováváme další studii, jejímž předmětem je realizace studie vyhodnocující objem úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech. Cílem studie je zjistit, jestli subjekty doporučená opatření realizují, v jakém rozsahu, s jakým odstupem od vykonání auditu, zdali na ně čerpají dotace a v neposlední řadě zdali je povinnost audit uskutečňovat motivací k realizaci úsporných opatření. V současné chvíli probíhá sběr dat, k vyhodnocení průzkumu a k výpočtu energetických úspor za období 2014-2020 dojde na konci února 2022. 

Děkujeme našim klientům z MPO za důvěru a vstřícnou spolupráci a těšíme se na diskuzi výsledků! Zároveň chceme poděkovat našim partnerským společnostem NMS Research a Anylopex za jejich spolupráci na studii.