Energetická konektivita datových center

Rok realizace: 2015

Cílem poradenské činnosti bylo definovat a popsat způsob připojení datových center (DC HUB) lokality CENTREPOINT VERNE na nezávislé, dostatečně kapacitní a bezpečné zdroje elektřiny (etapy 40-250-400 MW). Výstupem spolupráce byla technická a kapacitní specifikace připojení a její varianty (technická koncepce konfigurace infrastruktury sítí, technická koncepce a zapojení výrobních zdrojů, specifikace základních parametrů sítí a výrobních zdrojů, koncepce variant připojení), komunikace a jednání se stakeholdery (ČEZ, a.s., s ČEPS a.s.), definice/zakreslení trasy a způsobu připojení (definice sítí, značení, způsoby vedení a připojení sítí), kalkulace nákladů připojení, rámcový harmonogram realizace (použité metody kalkulace investičních nákladů, rámcový harmonogram legislativy, smluvního zajištění, projektování, realizace), identifikace související legislativy s přímým a záložním připojením na zdroj, analýza rizik a návrh jejich mitigace a identifikace potřebných povolení a vyjádření k realizaci (státní správa, DO státní správy).