Projekt přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Milada Rok realizace: 2021-2023

Ve spolupráci s firmou Real Axis zajišťuje tým EPDOR prvotní kroky potřebné pro výstavbu PVE Milada. Development projektu zahrnuje mimo jiné i přípravu investičního záměru, podkladů pro podrobnou technicko-komerční studii proveditelnosti, komunikaci se stakeholdery a transformaci projektových podkladů do podoby a standardu pro zajištění projektového financování a vstup případných koinvestorů.