Naše projekty

ENERGETICKÉ PROJEKTY

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

STRATEGICKÉ PROJEKTY

JADERNÉ PROJEKTY

DIGITALIZAČNÍ PROJEKTY

Energetické projekty

Podpora projektu větrné elektrárny

SENVION je společností dodávající na trh především řešení pro větrnou energii, a to již od roku 2002. Nabízí své know-how a expertní posouzení v oblasti bezpečnosti, designu, výstavby, provozu a údržby větrných elektráren. EPDOR získal na základě smlouvy o spolupráci možnost podpořit SENVION ve zhodnocení kvalifikace jejího pověřeného týmu a zajistit, že projektová dokumentace SENVION bude zpracována a předložena v souladu s českými právní předpisy.

Podpora obchodních aktivit v oblasti Středního východu

Flash Steel Power zajišťuje vývoj, výrobu, prodej, export a import širokého spektra metalurgických materiálů, zejména pro oblast energetického průmyslu. Do oblasti produktů Flash Steel Power patří například speciální ocelové konstrukce, tlakové nádoby či prefabrikace potrubí. Flash Steel Power je důležitým hráčem na poli importu potrubí a technologických celků v rámci České republiky i v zahraničí. Spolupráce EPDOR a FS započala poskytováním poradenství pro rozvoj obchodních aktivit na egyptském energetickém trhu a později díky reprezentaci EPDOR v Ankaře byla tato spolupráce rozšířena na energetický trh a trh s bioplynem v Turecku.

Příprava výstavby datacentra v České republice

Pro společnost Centrepoint Verne a.s., EPDOR v průběhu 2015 realizoval přípravu výstavby datového centra globálního významu v České republice na Chomutovsku. EPDOR řešil zejména energetickou konektivitu a přípravu na následující etapy projektu související s výstavbou. Záměrem je vybudovat a uvést do provozu pilotní 5MW datové centrum do konce roku 2017 a poté v horizontu několika let nadále rozvíjet zónu až do kapacity 150MW.

Odborné poradenství pro trh se solární energií

JUFA investuje do čistých zdrojů elektrické energie. Portfolio společnosti obsahuje fotovoltaické elektrárny s celkovým výkonem 69 MW. JUFA, v současnosti vlastnící 22 solárních zařízení, získala zatím svůj nejrozsáhlejší FVE projekt v listopadu 2017. Je jím projekt zařízení o 22 MW v Brně Tuřanech. Společnost však plánuje i další akvizice v rámci českého trhu se solární energií. EPDOR společnosti JUFA poskytuje odborné poradenství pro trh se solární energií a energií z dalších obnovitelných zdrojů.

Top

Mezinárodní projekty

Projektové řízení a Due diligence uhelných elektráren a dolů společnosti Vattenfall v SRN

Společnost EPDOR se podílela na due diligence uhelných elektráren a dolů společnosti Vattenfall AG v Německu společně s RWE Technology International a společností EMCP AG. V rámci projektu EPDOR působil v roli projektového manažera. EMCP AG se zaměřuje na identifikaci a rozvoj obchodních příležitostí v oblasti těžebního průmyslu a rekultivací krajiny.

Zvýšení efektivity komerčních aktivit na exportních trzích 

Společnost U.S. Metals byla založena v roce 1980, jejím zaměřením je dodávka potrubí pro rafinerie, petrochemické závody, elektrárny a další příbuzné průmyslové závody. EPDOR je partnerem U.S. od dubna 2016. Cílem spolupráce je analýza trhu a rozvoj podnikání v oblasti potrubních celků na exportních trzích společnosti US Metals.


Podpora obchodních aktivit v oblasti Středního Východu

LDM je respektovaným českým výrobcem kontrolních ventilů se silným designovým týmem. Společnost zajišťuje kompletní výrobní proces, včetně fáze odlévaní. Hlavním cílem spolupráce s EPDOR je další rozvoj, posílení pozice a růst společnosti na mezinárodním trhu a identifikace obchodních příležitostí na trzích Středního Východu a Asie.

Supervize inženýringu a dodávek

Spolupráce se společností BOMAFA spočívá v návrhu technického řešení odpovídajícího na konkrétní požadavky koncových uživatelů, zahrnující zajištění komplexního inženýrství a dodávky. Produktem jsou rychlé uzavírací ventily používané v palivovém systému nadkritických kotlů o výkonu 1000MW.

Export technologií na trhy Středního Východu

MONTI je česká společnost, která se zaměřuje na monitorování procesů, řízení a automatizaci technologických celků. Specializuje se především v oblasti čerpacích stanic, petrochemie, energetiky a malých a středních průmyslových provozů. Spolupráce EPDOR a MONTI spočívá v poskytování poradenství s cílem růstu na mezinárodním trhu, se zaměřením konkrétně na trhy Afghánistánu, Egypta a Íránu.

Vyhledávaní a akvizice nových projetů 

Společnost SIGMA se specializuje na projektování a výrobu čerpadel. Spolupráce EPDOR a SIGMA započala v lednu 2018 s cílem vyhledávání vhodných projektů dodávek čerpadel na mezinárodní trhy se zaměřením na oblast Středního Východu.

Poradenství pro rozvoj obchodu na Blízkém východě a ve Francii

KOMIX je českou společností s 25 letou tradicí a zkušenostmi v oblasti IT. Specializuje se na poskytování zakázkových IT systémů a aplikací, jakož i na integrační a transformační projekty. Společnost KOMIX poskytuje také konzultační služby související s vývojem informačních systémů, jakož i zajišťováním kvality, testováním a provozem. EPDOR poskytuje této společnosti podporu v oblasti rozvoje obchodu a v oblasti komunikaci a jednání na mezinárodním trhu, zacílené především na trh Blízkého východu a Západní Evropy (Francie).

Top

Strategické projekty

Diverzifikace produktového portfolia

MVV Energie CZ je mateřskou společností dynamicky se rozvíjející energetické skupiny působící především v regionech Moravy, severních Čech a na Vysočině. Celkově zaměstnává 555 lidí. Společnosti se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla, výroby elektrické energie, zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních a dešťových vod a poskytování elektronických telekomunikačních služeb. EPDOR pro MVV připravil ekonomické vyhodnocení diverzifikace produktového portfolia. Pracovní tým hodnotil 11 nových technologických řešení.

Procesní analýza obchodních procesů a strategie 

Tým EPDOR ve spolupráci s Grant Thornton Advisory pracoval pro ZAT na rozvoji strategie a obchodních procesů pro útvar Klasické energetiky a na identifikaci strategického portfolia střednědobých příležitostí v nové energetice pro útvar Technologických procesů. Společnost ZAT sídlící v Plzni a v Příbrami je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s více než padesátiletou historií. Orientuje se na vývoj, projekci, výrobu, instalaci a servis elektronických zařízení a řídicích systémů.

Nastavení controllingu a reportingu 

Cílem projektu bylo nastavení controllingu ve společnosti MPOWER Engineering. Podzimní pilotní projekt měl za cíl zmapování reportingu a vytvoření controllingových reportů a procesů, které umožní vylepšení a zefektivnění manažerského řízení společnosti MPOWER Engineering s postupným užitím procesu pro další společnosti skupiny MPOWER.

Poradenství v oblasti zadávání zakázek

ČEPRO především zajišťuje přepravu, skladování a prodej ropných produktů v České republice. V této oblasti zajišťuje přepravu, skladování a speciální služby dalším subjektům. Jeho posláním je ochrana zásob státních hmotných rezerv. Rovněž provozuje vlastní síť čerpacích stanic pod obchodním názvem EuroOil. Cílem projektu je poradenství v oblasti veřejných zakázek, konkrétně hledání řešení jak zefektivnit a zdokonalit procesy zadávání veřejných zakázek.

Top

Jaderné projekty

Identifikace vhodných zahraničních energetických projektů

ÚJV Řež a EPDOR podepsali v únoru 2016 smlouvu o spolupráci s cílem identifikace vhodných energetických projektů na zahraničních trzích. EPDOR poskytuje služby v oblasti projektového řízení a ÚJV Řež se soustřeďuje zejména na projektování a inženýrské činnosti, podporu bezpečného a efektivního provozu jaderných i klasických elektráren, chemii palivového cyklu a komplexní služby při nakládání s radioaktivními a jinými specifickými odpady.

Poradenství v oblasti obchodního rozvoje na mezinárodních trzích 

IT-Service Leipzig je německá firma střední velikosti vyrábějící zařízení především pro nedestruktivní testování (defektoskopii). Až dosud byla IT-S aktivní především na německém trhu, což vedlo k postupnému získání pozice nejsilnějšího hráče v Německu. Od roku 2017 se společnost IT-S rozhodla působit globálně a zvolila  EPDOR pro podporu na několika mezinárodních trzích (CEE, Maghreb, Blízký východ). V roce 2017 EPDOR dokončil projekt obchodní strategie pro tuto společnost.

Poradenství v oblasti kvalifikace pro francouzský trh 

ZAT patří mezi čtyři společnosti v EU, které vyvíjejí, vyrábějí, navrhují a dodávají vlastní přístrojové a řídící systémy pro primární okruh jaderných elektráren. Česká republika díky ZAT patří mezi světové dodavatele nejmodernějších řídicích systémů pro jaderné elektrárny. Cílem poradenských služeb poskytovaných týmem EPDOR je dokončit kvalifikační proces pro dodávku přístrojového a kontrolního systému ZAT na francouzský trh.

Top

Digitalizační projekty

Zhodnocení přenosových IoT technologií 

Cílem projektu bylo komplexní zhodnocení stávajících a nově vznikajících komunikačních technologií IoT a posouzení možností jejich využití pro oblast distribuce elektrické energie. Tým expertů EPDOR pro ČEZ Distribuci analyzoval a připravil doporučení k relevantním přenosovým IoT technologiím, a to pro řadu případů užití, jako například dálkový odečet elektroměrů, přerušení plomby, přerušení pojistky na rozvodu atd.  

Projekt digitalizační strategie

Pražská plynárenská je regionálním distributorem zemního plynu v Praze. Dodává zemní plyn téměř 222 000 zákazníkům v Praze a v přilehlých oblastech. Je to čtvrtá největší plynárenská distribuční společnost v České republice. Od roku 2011 má společnost licenci k obchodování s elektřinou. V roce 2017 dokončil EPDOR komplexní strategii digitalizace pro Pražskou plynárenskou.

Finanční řešení pro energetiku a průmysl

Pro uvedení svého nového řešení finančního softwaru na středoevropský trh si společnost PREFIS vybrala EPDOR. Společnost PREFIS podniká v oblasti dodávek softwaru a aplikací pro centrální banky a nadnárodní korporace. Cílem spolupráce je uvedení nového aplikačního cash-flow řešení na trh malých a středních podniků v oblasti energetiky, průmyslu a petrochemie v České republice.

Aplikace inteligentních IT řešení v energetickém sektoru

Skupina Tech Data je předním světovým distributorem výpočetní techniky, software a servisu.  Cílem spolupráce bylo podpořit nové IT aplikace a IoT řešení s vybranými klíčovými funkcemi u zákazníků v regionu střední a východní Evropy.

Implementace digitální

sítě pro IoT

Strategickým cílem společnosti ČEZ Teplárenská je zajistit výrobu, dodávku a prodej tepla koncovým zákazníkům na všech místech, ve kterých skupina vlastní a provozuje zdroje vhodné pro ekonomicky efektivní a ekologickou výrobu a dodávku tepla. Vlastní přibližně 200 kilometrů zásobníků tepla a rozvodů, 205 výměníkových stanic, uhelné elektrárny v Proboštově a více než 60 plynových kotlů různých typů, konstrukcí a výkonu. EPDOR poskytuje řešení pro sběr dat a jejich přenos z existujících měřičů tepla pomocí sítě LoRa Internet of Things.

Top