Studie vlivu rozvoje infrastruktury na úspory energie v dopravě

Rok realizace: 2020-2021

Úkolem studie s názvem "Prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy" je zpracování výzkumu a vytvoření metodiky pro výpočet standardizované úspory energie v oblasti dopadu podpory výstavby infrastruktury na alternativní paliva na úspory energie v sektoru dopravy. Cílem výzkumu je zjištění efektu výstavby infrastruktury pro vozidla na alternativní pohon, zejména dobíjecích stanic pro elektromobily, vodíkových plnících stanic a CNG/LNG plnících stanic a jiné podpůrné infastruktury (např. speciální parkoviště aj.), na nákup nových vozidel na alternativní pohon a s tím spojené úspory energie plynoucí z přechodu od konvenčních pohonů k alternativním.