EPDOR na 14. Evropském fóru jaderné energie

02.05.2019

Jaká jsou rizika a jaké jsou příležitosti v oblasti jaderné energetiky? Jakým výzvám v dnešní době čelí Evropská unie a jednotlivé členské státy a jakou roli v jejich řešení hraje jaderná energie? A jak silně je role jaderné energetiky zakotvena ve strategickém rámci Evropské unie? Tyto a další otázky byly předmětem každoročního Evropského fóra jaderné energie a zástupci EPDOR u toho nemohli chybět. Konference se věnovala tématu "Stárnutí a dlouhodobý provoz jaderných elektráren v Evropě - výzvy a příležitosti" a dokumentu "2050 - Dlouhodobá strategie", který představuje "dlouhodobou vizi pro prosperující, moderní, konkurenceschopné a k životnímu prostředí šetrné ekonomiky do roku 2050 - Čistá planeta pro všechny" (pro více informací, prosím, klikněte zde). Fórum poskytlo cenné postřehy a informace ohledně jaderné současnosti i budoucnosti a bylo nám ctí se jej zúčastnit.