EPDOR připravuje studii energeticky úsporných opatření pro ZŠ Křivoklát

27.05.2021

Energetické úspory jsou sami zdrojem energie. Takové heslo razí Evropská unie a podněcuje jednotlivé členské státy, aby šly energetickým úsporám vstříc. Ve spolupráci se zástupci Městyse Křivoklát se snažíme tuto vizi naplnit a připravujeme studii proveditelnosti energeticky úsporných opatření, jimiž bychom pomohli místní základní škole snížit energetickou náročnost, snížit provozní náklady a obecně zvýšit komfort pro žáky, učitele a ostatní pracovníky.

V rámci studie provedeme zhodnocení aktuálního stavu objektu, prověříme všechna technicky realizovatelná opatření (i nízkonákladová), poskytneme odhad potřebných investic a odhad výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie. Výsledkem bude návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se bude vyznačovat vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie. V neposlední řadě navrhneme také způsob realizace, nalezneme vhodné finanční zdroje a vybereme model financování pro vybranou kombinaci energeticky úsporných opatření. Nebude chybět ani akční plán s detailním výčtem potřebných kroků a aktivit. Studie bude financována z velké části dotačním programem EFEKT spravovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Věříme, že spolupráce s Městysem Křivoklát bude i nadále plodná a příjemná a že se nám podaří studii zpracovat k maximální spokojenosti klienta.