Návrh OZE pro založení energetického společenství v obci Mšené-lázně

15.09.2023

O projektu pro obec Mšené-lázně a průběhu jeho první fáze jsme psali zde, kde se dozvíte podrobnosti týkající se dokončené Místní energetické koncepce. Předmětem koncepce byla konkretizace energetické situace obce a následné posouzení obnovitelných zdrojů energie využitelných pro založení energetické komunity. Navrhovanými zdroji obnovitelné energie na území obce byla větrná energie, solární energie a využití obecní biomasy. Klíčovou částí návrhu byla analýza možnosti instalace větrných elektráren na území obce, jelikož lokalita byla již v minulosti několikrát označena za vhodnou.

Společnost EPDOR Innovation daný záměr ověřila a doporučila obci vhodný postup při jednání s obyvateli. Koncepce byla zakončena kapitolou na téma energetických komunit, které bude v budoucnu klíčové pro rozvoj obce.

Děkujeme za spolupráci!