Vítejte u EPDOR Innovation

Jsme inovátoři soudobé energetiky 

Zabýváme se efektivními, inovativními technologiemi v oblasti energetiky.

Naším cílem je maximalizace využití potenciálu technologických produktů a optimalizace díky IoT.

Samozřejmostí je důraz na vysoké ekologické standardy.  

JSME EPDOR INNOVATION

Usilujeme o modernizaci energetických systémů

v komplexním spektru aplikací, od rezidenčních objektů až po areály velkých podniků.

Jsme společnost poskytující komplexní technickou znalost v oblasti obnovitelných zdrojů, energetické efektivity a centralizované i decentralizované energetiky. 

Naší vizí je maximální podpora udržitelného rozvoje, ochrana přírodních zdrojů a implementace nových technologií šetrných k životnímu prostředí.  

Našimi klienty jsou především veřejnoprávní subjekty a soukromé podniky všech velikostí. 

JSME ZAMĚŘENI NA EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ

V rámci produktového portfolia

se v současnosti zaměřujeme na modernizaci energetických zdrojů a to především ze strany...

. . .zpracování odborných studií, které našim klientům složí jako komplexní podklad pro zásadní investice do moderních energetických zdrojů.  

. . .technických návrhů a dimenzování nových zdrojů s účelem maximální efektivity. 

. . .ekonomického vyhodnocení záměru a doporučení vhodné realizace pro posuzovaný systém.

Studie proveditelnosti
Dotační administrativa
3D tisk
Energetická koncepce objektu

MÁTE ZÁJEM O NAŠE SLUŽBY?

EPDOR Innovation s.r.o.

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 

IČ 096 57 118

+420 723 644 919

info@epdor.com